Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam 2020, Điểm chuẩn DQU-ĐHQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quảng Nam năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQU (ĐH Quảng Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quảng Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quảng Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quảng Nam (viết tắt: ĐHQN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Nam mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam năm 2020: Điểm chuẩn DQU - Điểm chuẩn ĐHQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán 18.5
2 7140211 Sư phạm Vật lý 18.5
3 7140213 Sư phạm Sinh học 18.5
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn 18.5
5 7140201 Giáo dục Mầm non 18.5
6 7140202 Giáo dục Tiểu học 18.5
7 7440102 Vật lý học 13
8 7480201 Công nghệ Thông tin 13
9 7620112 Bảo vệ thực vật 13
10 7229030 Văn học 13
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 13
12 7310630 Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) 13
13 7229010 Lịch sử 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quảng Nam mới nhất

Cập nhật:
Top