Điểm chuẩn Đại Học Quang Trung 2015, Điểm chuẩn DQT-ĐHQT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quang Trung năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQT (ĐH Quang Trung) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quang Trung trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quang Trung NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quang Trung (viết tắt: ĐHQT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quang Trung mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quang Trung năm 2015: Điểm chuẩn DQT - Điểm chuẩn ĐHQT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
2 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
4 7340301 Kế toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
5 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
6 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01;D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06; B00 ---
7 7310101 Kinh tế A00; A01;D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D02;D03;D04;D05;D06 ---
9 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
10 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
11 C340301 Kế toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
12 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---
13 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D01; D02;D03; D04; D05; D06 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quang Trung mới nhất

Cập nhật:
Top