Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Bắc Hà 2016, DBH-QTBH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBH (ĐH Quốc Tế Bắc Hà) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quốc Tế Bắc Hà trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QTBH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà (viết tắt: ĐHQTBH) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quốc Tế Bắc Hà mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQTBH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QTBH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà năm 2016: Điểm chuẩn DBH - Điểm chuẩn ĐHQTBH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A02; A10 ---
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A02; A10 ---
3 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A02; A10 ---
4 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; A02; A10 ---
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A10 ---
6 7340301 Kế toán A10; B03; D01; D03 ---
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A10; B03; D01; D03 ---
8 7340101 Quản trị kinh doanh A10; B03; D01; D03 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà mới nhất

Cập nhật:
Top