Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 2020, SIU-QTSG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn SIU (ĐH Quốc Tế Sài Gòn) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quốc Tế Sài Gòn trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QTSG được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn (viết tắt: ĐHQTSG) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quốc Tế Sài Gòn mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQTSG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QTSG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn năm 2020: Điểm chuẩn SIU - Điểm chuẩn ĐHQTSG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7380107 Luật kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D96 18
2 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 17
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D72; D78 17

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Sài Gòn lấy từ 17-18 điểm

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Sài Gòn lấy từ 17-18 điểm. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế Sài Gòn năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ. 

Cập nhật:
Top