Điểm chuẩn Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM 2014, DSD-SKĐATPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DSD (ĐH Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SKĐATPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM (viết tắt: ĐHSKĐATPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSKĐATPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SKĐATPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM năm 2014: Điểm chuẩn DSD - Điểm chuẩn ĐHSKĐATPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7210235 Đạo diễn Điện ảnh S Năng khiếu nhân 2; điểm chưa 2 phải đạt từ 6,5 điểm trở lên 22
2 7210227 Đạo diễn Sân khấu S Năng khiếu nhân 2; điểm chưa nhân 2 phải đạt từ 8 trở lên 24
3 C210234 Diễn viên kịch - điện ảnh S Năng khiếu nhân 2; điểm chưa nhân đôi phải phải đạt từ 7,5 điểm trở lên 27.5
4 C210236 Quay phim S Năng khiếu nhân hệ số 2; điểm chưa nhân đôi phải phải đạt từ 7,5 điểm trở lên 27.5
5 C210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh S Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm chưa nhân đôi phải đạt từ 7 trở lên 24
6 C210226 Diễn viên sân khấu kịch hát S Năng khiếu nhân hệ số 2, điểm chưa nhân đôi phải đạt từ 8 trở lên) 28

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top