Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 2010, DDS-SPĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDS (ĐH Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHSPĐHĐN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2010: Điểm chuẩn DDS - Điểm chuẩn ĐHSPĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Sư phạm Toán A 16.5
2 102 Sư phạm Lý A 16
3 103 Công nghệ Toán - Tin A 13
4 104 Cử nhân Công nghệ thông tin A 13
5 105 Sư phạm Tin A 13
6 201 Sư phạm Hóa A 16.5
7 202 Công nghệ Hóa học A 13
8 203 Hóa dược A 13
9 204 Khoa học Môi trường A 13
10 301 Sư phạm Sinh học B 15
11 302 Cử nhân Sinh - Môi trường B 16
12 500 Sư phạm Giáo dục Chính trị C 14
13 601 Sư phạm Văn C 16
14 602 Sư phạm Sử C 16
15 603 Sư phạm Địa lý C 16.5
16 604 Cử nhân Văn học C 14
17 605 Cử nhân Tâm lý học B 14
18 605 Cử nhân Tâm lý học. C 14
19 606 Cử nhân Địa lý C 14
20 607 Việt Nam học C 14
21 608 Văn hóa học C 14
22 609 Cử nhân báo chí C 14
23 901 Sư phạm GD tiểu học D1 13
24 902 Sư phạm GD Mầm non M1 15
25 904 SP GD Thể chất T môn năng khiếu nhân hệ số 2 18.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top