Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 2011, DDS-SPĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDS (ĐH Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHSPĐHĐN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2011: Điểm chuẩn DDS - Điểm chuẩn ĐHSPĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Sư phạm Toán A Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2. 23.5
2 102 Sư phạm Vật lý A Nếu sàn lớn hơn lấy = sàn 20.5
3 103 Toán ứng dụng A Lấy bằng điểm sản 99999
4 104 Công nghệ thông tin A Lấy bằng điểm sản 99999
5 105 Sư phạm Tin A Lấy bằng điểm sản 99999
6 106 Vật lý A Lấy bằng điểm sản 99999
7 201 Sư phạm Hoá A 22
8 202 Hóa học (phân tích môi trường) A Lấy bằng điểm sản 99999
9 203 Hóa học (Hóa dược) A Lấy bằng điểm sản 99999
10 204 Cử nhân khoa học môi trường A Lấy bằng điểm sản 99999
11 301 Sư phạm Sinh học B 21.5
12 302 QLTN - Môi trường B 16.5
13 500 Giáo dục chính trị C Lấy bằng điểm sản 99999
14 601 Ngữ văn C 21
15 602 Sư phạm Lịch sử C 14.5
16 603 Sư phạm Địa lý C 20.5
17 604 Văn học C 16
18 605 Tâm lý học B.C Lấy bằng điểm sản 99999
19 606 Địa lý C 16.5
20 607 Việt Nam học C Lấy bằng điểm sản 99999
21 608 Văn hóa học C Lấy bằng điểm sản 99999
22 609 Báo chí C 13.5
23 901 Giáo dục tiểu học D1 13.5
24 902 Giáo dục mầm non M 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top