Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2012, DHS-SPH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHS (ĐH Đại Học Sư Phạm Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Huế (viết tắt: ĐHSPH) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2012: Điểm chuẩn DHS - Điểm chuẩn ĐHSPH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201  Giáo dục mầm non M 20.5
2 7140202  Giáo dục tiểu học C 17.5
3 7140202  Giáo dục tiểu học D1 16
4 7140205  Giáo dục chính trị C 14.5
5 7140208  Giáo dục quốc phòng - An ninh C 14.5
6 7140209  Sư phạm Toán học A 16.5
7 7140209  Sư phạm Toán học A1 16.5
8 7140210  Sư phạm Tin học A 13
9 7140210  Sư phạm Tin học A1 13
10 7140211  Sư phạm Vật lý A 14
11 7140211  Sư phạm Vật lý A1 14
12 7140212  Sư phạm Hóa học A 18.5
13 7140212  Sư phạm Hóa học B 20
14 7140213  Sư phạm Sinh học B 14
15 7140214  Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A 13
16 7140215  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp B 14
17 7140217  Sư phạm Ngữ văn C 16
18 7140218  Sư phạm Lịch sử C 14.5
19 7140219  Sư phạm Địa lý B 14
20 7140219  Sư phạm Địa lý C 14.5
21 7310403  Tâm lý học giáo dục  C 14.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất

Cập nhật:
Top