Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2013, DHS-SPH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHS (ĐH Đại Học Sư Phạm Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Huế (viết tắt: ĐHSPH) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2013: Điểm chuẩn DHS - Điểm chuẩn ĐHSPH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục mầm non M 15.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C 18.5
3 7140202 Giáo dục Tiểu học D1 17
4 7140205 Giáo dục chính trị C 14
5 7140209 Sư phạm Toán học A 21
6 7140209 Sư phạm Toán học A1 21
7 7140210 Sư phạm Tin học A 13
8 7140210 Sư phạm Tin học A1 13
9 7140211 Sư phạm Vật lí A 17.5
10 7140211 Sư phạm Vật lí A1 17.5
11 7140212 Sư phạm Hóa học A 20
12 7140212 Sư phạm Hóa học B 21.5
13 7140213 Sư phạm Sinh học B 15.5
14 7140214 Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp A 13
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn C 16
16 7140218 Sư phạm Lịch sử C 14
17 7140219 Sư phạm Địa lí B 14
18 7140219 Sư phạm Địa lí C 14
19 7310403 Tâm lý học giáo dục C 14
20 7310403 Tâm lý học giáo dục D1 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất

Cập nhật:
Top