Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2015, DHS-SPH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHS (ĐH Đại Học Sư Phạm Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Huế (viết tắt: ĐHSPH) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2015: Điểm chuẩn DHS - Điểm chuẩn ĐHSPH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán học A; A1 31.08
2 7140210 Sư phạm Tin học A; A1 24
3 7140211 Sir phạm Vật lý A; A1 29.08
4 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A; A1 15
5 7140212 Sư phạm Hóa học A; A3; B 30.58
6 7140213 Sư phạm Sinh học B; M2 25.83
7 7140215 Sir phạm Kỹ thuật nông nghiệp B; M2 15
8 7140205 Giáo dục chính trị C; C1; D 18.75
9 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C; C1; D 16.5
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C; C1 27.58
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C 23.92
12 7140219 Sư phạm Địa lý B; C; C2; M5 19.75
13 7310403 Tâm lý học giáo dục C; D; M2 16.25
14 7140202 Giáo dục Tiểu học C; D 23.25
15 7140201 Giáo dục Mầm non M 17
16 T140211 Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trinh đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) 22.58

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất

Cập nhật:
Top