Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2017, DHS-SPH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHS (ĐH Đại Học Sư Phạm Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Huế (viết tắt: ĐHSPH) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2017: Điểm chuẩn DHS - Điểm chuẩn ĐHSPH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01 18.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01 23
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20 21.25
4 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; C19; C20 20.25
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 16
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 12.75
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 12.75
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00 12.75
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; D08 12.75
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14 17.5
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 12.75
12 7140219 Sư phạm Địa lý B00; C00 16.5
13 7310403 Tâm lý học giáo dục C00; D01 15.5
14 T140211 Vật lí (chương trình tiên tiến) A00; A01 12.75

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất

Cập nhật:
Top