Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2020, DHS-SPH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHS (ĐH Đại Học Sư Phạm Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Huế (viết tắt: ĐHSPH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2020: Điểm chuẩn DHS - Điểm chuẩn ĐHSPH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 18.5
3 7140202TA Giáo dục Tiểu học Đào tạo bằng Tiếng Anh 18.5
4 7140204 Giáo dục công dân 18.5
5 7140205 Giáo dục chính trị 18.5
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 18.5
7 7140209 Sư phạm Toán học 18.5
8 7140209TA Sư phạm Toán học Đào tạo bằng Tiếng Anh 18.5
9 7140210 Sư phạm Tin học 18.5
10 7140210TA Sư phạm Tin học Đào tạo bằng Tiếng Anh 18.5
11 7140211 Sư phạm Vật lý 18.5
12 7140211TA Sư phạm Vật lý Đào tạo bằng Tiếng Anh 18.5
13 7140212 Sư phạm Hoá học 18.5
14 7140212TA Sư phạm Hoá học Đào tạo bằng Tiếng Anh 18.5
15 7140213 Sư phạm Sinh học 18.5
16 7140213TA Sư phạm Sinh học Đào tạo bằng Tiếng Anh 18.5
17 7140217 Sư phạm Ngữ văn 18.5
18 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.5
19 7140219 Sư phạm Địa lý 18.5
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc 18
21 7140246 Sư phạm Công nghệ 19
22 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
23 7140248 Giáo dục pháp luật 18.5
24 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 18.5
25 7310403 Tâm lý học giáo dục 15
26 7480104 Hệ thống thông tin 15
27 T140211 Vật lý (Tiên tiến) 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Huế mới nhất

Cập nhật:
Top