Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2020, SP2-SPHN2

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn SP2 (ĐH Sư Phạm Hà Nội 2) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPHN2 được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 (viết tắt: ĐHSPHN2) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPHN2 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPHN2 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2020: Điểm chuẩn SP2 - Điểm chuẩn ĐHSPHN2

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Giáo dục Công dân 25
2 Giáo dục Mầm non 25
3 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 25
4 Giáo dục Thể chất 25
5 Giáo dục Tiểu học 31
6 Sư phạm Hóa học 25
7 Sư phạm Lịch sử 25
8 Sư phạm Ngữ văn 25
9 Sư phạm Sinh học 25
10 Sư phạm Tiếng Anh 25
11 Sư phạm Tin học 25
12 Sư phạm Toán học 25
13 Sư phạm Vật lý 25
14 Sư phạm Công nghệ 25
15 Công nghệ Thông tin 20
16 Ngôn ngữ Anh 20
17 Ngôn ngữ Trung Quốc 26
18 Thông tin - Thư viện 20
19 Việt Nam học 20

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 mới nhất

Cập nhật:
Top