Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định 2020, SKN-SPKTNĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn SKN (ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPKTNĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (viết tắt: ĐHSPKTNĐ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPKTNĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPKTNĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định năm 2020: Điểm chuẩn SKN - Điểm chuẩn ĐHSPKTNĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Đối với đại học sư phạm kỹ thuật 18.5
2 Đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định mới nhất

Cập nhật:
Top