Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2020, SKV-SPKTV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn SKV (ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPKTV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh (viết tắt: ĐHSPKTV) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPKTV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPKTV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2020: Điểm chuẩn SKV - Điểm chuẩn ĐHSPKTV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, 001 14.5
2 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 14.5
3 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 14.5
4 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, 001 14.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 14.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 14.5
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 14.5
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 15
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 14.5
10 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông A00, A01, B00, 001 14.5
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 15
12 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 18.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh mới nhất

Cập nhật:
Top