Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội 2018, TDH-SPTDTTHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TDH (ĐH Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPTDTTHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội (viết tắt: ĐHSPTDTTHN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSPTDTTHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SPTDTTHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội năm 2018: Điểm chuẩn TDH - Điểm chuẩn ĐHSPTDTTHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T03 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top