Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM 2020, Điểm chuẩn SPS-ĐHSP-TPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn SPS (ĐH Sư Phạm TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Sư Phạm TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SP-TPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM (viết tắt: ĐHSP-TPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Sư Phạm TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHSP-TPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH SP-TPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn SPS - Điểm chuẩn ĐHSP-TPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục mầm non M00 22
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00, A01,D01 23.75
3 7140203 Giáo dục Đặc biệt D01, C00, C15 19
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, D01 21.5
5 7140206 Giáo dục Thể chất T01, M08 20.5
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00, C19, A08 20.5
7 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 26.25
8 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01 19.5
9 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01 25.25
10 7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 25.75
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08 22.25
12 7140217 Sư phạm Ngữ Văn D01, C00, D78 25.25
13 7140218 Sư phạm lịch sử C00, D14 23.5
14 7140219 Sư phạm Địa lý C00, C04, D78 23.25
15 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 26.5
16 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D02, D80, D01, D78 19.25
17 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D03,D01 19
18 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D04, D01 22.5
19 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00, B00, D90 21
20 7140114 Quản lý giáo dục D01, A00, C00 21.5
21 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.25
22 7220202 Ngôn ngữ Nga D02, D80, D01, D78 19
23 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03, D01 21.75
24 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D01 24.25
25 7220209 Ngôn ngữ Nhật D06, D01 24.25
26 7220210 Ngôn ngữ Hàn quốc D01, D96, D78 24.75
27 7229030 Văn học D01, C00, D78 22
28 7310401 Tâm lý học B00, C00, D01 24.75
29 7310403 Tâm lý học giáo dục A00, D01, C00 22
30 7310501 Địa lý học D10, D15, D78, C00 20.5
31 7310601 Quốc tế học D01, D14, D78 23
32 7310630 Việt Nam học C00, D01, D78 22
33 7440102 Vật lý học A00, A01 19.5
34 7440112 Hoá học A00, B00, D07 20
35 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 21.5
36 7760101 Công tác xã hội A00, D01, C00 20.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn trường Thực hành Sư phạm TP HCM 2021

Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 các lớp chuyên năm học 2021- 2022. Điểm chuẩn các lớp chuyên của trường phổ thông Thực hành Sư phạm được công bố cao nhất là 46.3 điểm.

Cập nhật:
Top