Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán 2020, UFA-TCKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn UFA (ĐH Tài Chính Kế Toán) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tài Chính Kế Toán trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCKT được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tài Chính Kế Toán NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tài Chính Kế Toán (viết tắt: ĐHTCKT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài Chính Kế Toán mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTCKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TCKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2020: Điểm chuẩn UFA - Điểm chuẩn ĐHTCKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Tất cả các ngành và tất cả các tổ hợp xét tuyển Tại Quảng Ngãi 15
2 Tất cả các ngành và tất cả các tổ hợp xét tuyển Tại Thừa Thiên Huế 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tài Chính Kế Toán mới nhất

Cập nhật:
Top