Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing 2020, DMS-TCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DMS (ĐH Tài Chính Marketing) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Tài Chính Marketing trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Tài Chính Marketing NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Tài Chính Marketing (viết tắt: ĐHTCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Tài Chính Marketing mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2020: Điểm chuẩn DMS - Điểm chuẩn ĐHTCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D78, D96 23.8
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 25.3
3 7340115 Marketing A00, A01, D01, D96 26.1
4 7340116 Bất động sản A00, A01, D01, D96 23
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 25.8
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D96 24.47
7 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D96 24.85
8 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 25
9 7340405D Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D96 Chương trình đặc thù 22.7
10 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D72, D78, D96 Chương trình đặc thù 23.4
11 7810201D Quản trị khách sạn D01, D72, D78, D96 Chương trình đặc thù 24
12 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01, D72, D78, D96 Chương trình đặc thù 22
13 7340101Q Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 Chương trình quốc tế 20.7
14 7340115Q Marketing A00, A01, D01, D96 Chương trình quốc tế 22.8
15 7340120Q Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 Chương trình quốc tế 21.7
16 7340301Q Kế toán A00, A01, D01, D96 Chương trình quốc tế 18
17 7340101C Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 Chương trình CLC 23.9
18 7340115C Marketing A00, A01, D01, D96 Chương trình CLC 24.8
19 7340120C Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 Chương trình CLC 24.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Tài Chính Marketing mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing 2021

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing 2021 bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường ĐH Tài chính - Marketing 2021 để các bạn thí sinh theo dõi.

Dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Tài chính marketing 2021

Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn từng ngành của UFM chính xác nhất.

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing các năm là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing Hà Nội năm 2019 và 2020. Tuyển sinh 24h thống kê học phí, điểm chuẩn xét học bạ và điểm tuyển sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào trường ĐH Tài chính - Marketing 2 năm gần nhất.

Cập nhật:
Top