Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing 2019, DMS-TCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DMS (ĐH Tài Chính Marketing) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Tài Chính Marketing trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Tài Chính Marketing NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Tài Chính Marketing (viết tắt: ĐHTCM) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Tài Chính Marketing mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2019: Điểm chuẩn DMS - Điểm chuẩn ĐHTCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 22.3
2 7340115 Marketing A00, A01, D01, D96 24.5
3 7340116 Bất động sản A00, A01, D01, D96 19.4
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 23.75
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D96 21.1
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 21.9
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, A01, D01, D96 20
8 7340405D Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 18.8
9 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 21.67
10 7810201D Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 22.3
11 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 21.2
12 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 19
13 7340115C Marketing (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 19.2
14 7340301C Kế toán (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 17.2
15 7340201C Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 17
16 7340120C Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 20
17 7810201C Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 17.8
18 7340101Q Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 18.7
19 7340115Q Marketing (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 18.5
20 7340301Q Kế toán (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 16.45
21 7340120Q Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 20

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Tài Chính Marketing mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing 2021

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing 2021 bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường ĐH Tài chính - Marketing 2021 để các bạn thí sinh theo dõi.

Dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Tài chính marketing 2021

Trường ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn từng ngành của UFM chính xác nhất.

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing các năm là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing Hà Nội năm 2019 và 2020. Tuyển sinh 24h thống kê học phí, điểm chuẩn xét học bạ và điểm tuyển sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào trường ĐH Tài chính - Marketing 2 năm gần nhất.

Cập nhật:
Top