Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 2011, DFA-TCQTKD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DFA (ĐH Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCQTKD được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh (viết tắt: ĐHTCQTKD) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTCQTKD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TCQTKD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2011: Điểm chuẩn DFA - Điểm chuẩn ĐHTCQTKD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 0 Kế toán A,D1 Các thí sinh đăng ký dự thi ngành Kế toán nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký; có điểm thi Khối A: 13.0 điểm, Khối D1: 13.0 điểm được Nhà trường gọi vào học ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán. 13.5
2 0 Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý A.D1 13
3 0 Tài chính - Ngân hàng A.D1 Các thí sinh đăng ký dự thi ngành Tài chính ngân hàng nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký; có điểm thi Khối A: 13.0 điểm, Khối D1: 13.0 điểm được Nhà trường gọi vào học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh mới nhất

Cập nhật:
Top