Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 2014, DFA-TCQTKD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DFA (ĐH Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCQTKD được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh (viết tắt: ĐHTCQTKD) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTCQTKD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TCQTKD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2014: Điểm chuẩn DFA - Điểm chuẩn ĐHTCQTKD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng  A,A1,D1 13
2 7340301 Kế toán A,A1,D1 14
3 7340302 Kiểm toán. A,A1,D1 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh  A,A1,D1 13
5 7340405 Hệ thống thông tin quản lý  A,A1,D1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh mới nhất

Cập nhật:
Top