Điểm chuẩn Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 2017, DFA-TCQTKD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DFA (ĐH Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TCQTKD được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh (viết tắt: ĐHTCQTKD) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTCQTKD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TCQTKD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hưng Yên

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh năm 2017: Điểm chuẩn DFA - Điểm chuẩn ĐHTCQTKD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, C04, D01 ---
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 ---
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng C02 ---
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15.5
6 7340301 Kế toán C03 ---
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; C01; D01 15.5
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh mới nhất

Cập nhật:
Top