Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 2012, DMT-TNVMTHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DMT (ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TNVMTHN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội (viết tắt: ĐHTNVMTHN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTNVMTHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TNVMTHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2012: Điểm chuẩn DMT - Điểm chuẩn ĐHTNVMTHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Công nghệ kĩ thuật trắc địa A, A1 Cao đẳng 10
2 Quản lí đất đai A, A1 Cao đẳng 10
3 Công nghệ kĩ thuật môi trường A, A1 Cao đẳng 10
4 Thủy văn A, A1 Cao đẳng 10
5 Khí tượng học A, A1 13
6 Thủy văn A, A1 13
7 Công nghệ kĩ thuật môi trường A, A1 15
8 Kĩ thuật trắc địa bản đồ A, A1 13
9 Quản lí đất đai A, A1 15
10 Công nghệ thông tin A, A1 13
11 Kế toán A, A1 14.5
12 Quản lí tài nguyên môi trường A, A1 13
13 Tin học ứng dụng A, A1 Cao đẳng 10
14 Khí tượng học A, A1 Cao đẳng 10
15 Kế toán A, A1 Cao đẳng 10
16 Quản trị kinh doanh A, A1 Cao đẳng 10
17 Tài chính - Ngân hàng A, A1 Cao đẳng 10
18 Hệ thống thông tin A, A1 Cao đẳng 10
19 Công nghệ thông tin A, A1 Cao đẳng 10
20 Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước A, A1 Cao đẳng 10
21 Công nghệ kĩ thuật địa chất A, A1 Cao đẳng 10
22 Công nghệ kĩ thuật môi trường B Cao đẳng 11
23 Quản lí đất đai B Cao đẳng 11
24 Công nghệ kĩ thuật trắc địa B Cao đẳng 11
25 Thủy văn B Cao đẳng 11
26 Khí tượng học B 14
27 Thủy văn B 14
28 Công nghệ kĩ thuật môi trường B 18
29 Kĩ thuật trắc địa bản đồ B 14
30 Quản lí đất đai B 18
31 Quản lí tài nguyên môi trường B 14
32 Khí tượng học B Cao đẳng 11
33 Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước B Cao đẳng 11
34 Công nghệ kĩ thuật địa chất B Cao đẳng 11
35 Quản lí đất đai D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
36 Thủy văn D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
37 Tin học ứng dụng D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
38 Khí tượng học D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
39 Kế toán D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
40 Quản trị kinh doanh D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
41 Tài chính - Ngân hàng D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
42 Hệ thống thông tin D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
43 Công nghệ thông tin D(1,2,3,4,5,6) Cao đẳng 10.5
44 Khí tượng học D1 13.5
45 Thủy văn D1 13.5
46 Quản lí đất đai D1 15.5
47 Công nghệ thông tin D1 13.5
48 Kế toán D1 15
49 Quản lí tài nguyên môi trường D1 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2021 cao nhất 26 điểm

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2021 cao nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ. 

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT ở TP HCM 2021

Điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên ở TP HCM năm 2021 được Bộ GD-ĐT dự kiến công bố vào ngày 10/8. Điểm chuẩn lớp 10 THPT dự kiến công bố vào ngày 20/8. Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường THPT ở TP Hồ Chí Minh tăng nhẹ so với năm 2020.

Cập nhật:
Top