Điểm chuẩn Đại học Tân Tạo 2019, Điểm chuẩn TTU-ĐHTT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tân Tạo năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TTU (ĐH Tân Tạo) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tân Tạo trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TT được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tân Tạo NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tân Tạo (viết tắt: ĐHTT) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tân Tạo mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An

Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Tạo năm 2019: Điểm chuẩn TTU - Điểm chuẩn ĐHTT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh TB 3 năm THPT >= 6 ---
2 7340101 Quản trị kinh doanh TB 3 năm THPT >= 6 ---
3 7340120 Kinh doanh quốc tế TB 3 năm THPT >= 6 ---
4 7340201 Tài chính Ngân hàng TB 3 năm THPT >= 6 ---
5 7340301 Kế toán TB 3 năm THPT >= 6 ---
6 7420201 Công nghệ sinh học TB 3 năm THPT >= 6 ---
7 7420203 Sinh học ứng dụng TB 3 năm THPT >= 6 ---
8 7480101 Khoa học máy tính TB 3 năm THPT >= 6 ---
9 7520201 Kỹ thuật điện TB 3 năm THPT >= 6 ---
10 7720101 Y khoa A00, B00, B03, B08 21
11 7720301 Điều dưỡng A00, B00, B03, B08 18
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, B03, B08 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tân Tạo mới nhất

Cập nhật:
Top