Điểm chuẩn Đại học Tân Trào 2020, Điểm chuẩn TQU-ĐHTT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Tân Trào năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TQU (ĐH Tân Trào) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Tân Trào trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TT được công bố chính thức bởi Trường Đại học Tân Trào NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào (viết tắt: ĐHTT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tân Trào mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Tuyên Quang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Tuyên Quang

Điểm chuẩn Trường Đại học Tân Trào năm 2020: Điểm chuẩn TQU - Điểm chuẩn ĐHTT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục mầm non 20.33
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 18.5
3 7140209 Sư phạm Toán học 18.5
4 7140213 Sư phạm Sinh học 18.5
5 7720301 Điều dưỡng 21
6 7720201 Dược học 19
7 7140101 Giáo dục học 15
8 7480201 Công nghệ thông tin 15
9 7229030 Văn học 15
10 7229042 Quản lý văn hóa 15
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15
12 7340301 Kế toán 15
13 7440102 Vật lý học 15
14 7440301 Khoa học môi trường 15
15 7620105 Chăn nuôi 15
16 7620110 Khoa học cây trồng 15
17 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
18 7760101 Công tác xã hội 15
19 7850103 Quản lý đất đai 15
20 7310401 Tâm lý học 15
21 7310201 Chính trị học 15
22 7310104 Kinh tế đầu tư 15
23 7620205 Lâm sinh 15
24 7420203 Sinh học ứng dụng 15
25 51140201 Giáo dục Mầm non Cao đẳng 17.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Tân Trào mới nhất

Cập nhật:
Top