Điểm chuẩn Đại Học Tây Đô 2011, Điểm chuẩn DTD-ĐHTĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Tây Đô năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTD (ĐH Tây Đô) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Tây Đô trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Tây Đô NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Tây Đô (viết tắt: ĐHTĐ) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Tây Đô mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tây Đô năm 2011: Điểm chuẩn DTD - Điểm chuẩn ĐHTĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Kế toán A,D1 13
2 402 Tài chính - Ngân hàng A,D1 13
3 403 QTKD marketing A,D1 13
4 403 QTKD du lịch A,D1 13
5 403 QTKD Quốc tế A,D1 13
6 101 Công nghệ thông tin A,D1 13
7 112 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A 13
8 108 Kỹ thuật điện, điện tử A 13
9 304 Nuôi trồng thủy sản A 13
10 304 Nuôi trồng thủy sản: B 14
11 701 Ngôn ngữ Anh D1 13
12 602 Văn học C 14
13 605 Việt Nam học (chuyên ngành du lịch) C 14
14 605 Việt Nam học (chuyên ngành du lịch): D1 13
15 C65 Tin học ứng dụng A,D1 10
16 C66 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A 10
17 C67 Kế toán A,D1 10
18 C68 Quản trị kinh doanh A,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Tây Đô mới nhất

Cập nhật:
Top