Điểm chuẩn Đại Học Tây Đô 2013, Điểm chuẩn DTD-ĐHTĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Tây Đô năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTD (ĐH Tây Đô) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Tây Đô trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Tây Đô NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Tây Đô (viết tắt: ĐHTĐ) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Tây Đô mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tây Đô năm 2013: Điểm chuẩn DTD - Điểm chuẩn ĐHTĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720401 Dược học (Dược sĩ Đại học) A 13
2 7720401 Dược học (Dược sĩ Đại học) B 14
3  D720501 Điều dưỡng B 14
4 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13
5 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
6 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
7 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
8 7620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 13
9 7620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
11 7220330 Văn học C 14
12 7220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) C 14
13 7220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) D1 13.5
14  D340301 Kế toán A, A1 13
15  D340301 Kế toán D1 13.5
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
18 7340101 Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch) A, A1 13
19 7340101 Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD Marketing, QTKD Quốc tế, QTKD Du lịch) D1 13.5
20  D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1 13
21  D540101 Công nghệ thực phẩm B 14
22  D850103  Quản lý đất đai A, A1 13
23  D850103  Quản lý đất đai B 14
24 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 Cao đẳng 10
25 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 Cao đẳng 10
26 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 Cao đẳng 10
27 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 Cao đẳng 10
28 C340301 Kế toán A, A1, D1 Cao đẳng 10
29  C720401 Dược A Cao đẳng 10
30  C720401 Dược B Cao đẳng 11
31 C720501 Điều dưỡng B Cao đẳng 11
32 C620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 Cao đẳng 10
33 C620301 Nuôi trồng thủy sản B Cao đẳng 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Tây Đô mới nhất

Cập nhật:
Top