Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình Dương 2020, TBD-TBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thái Bình Dương năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TBD (ĐH Thái Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thái Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thái Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thái Bình Dương (viết tắt: ĐHTBD) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thái Bình Dương mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thái Bình Dương năm 2020: Điểm chuẩn TBD - Điểm chuẩn ĐHTBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A00, A01, A08, A09 14
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, A08, A09 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A08, A09 14
4 7480201 Công nghệ thông tin A00, D01, D03, D06, A01, D28, D29, D07, D23, D24 14
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14 ,D66, D84 Môn tiếng Anh nhân hệ số 2 14
6 7810101 Du lịch C00, D01, D14, C20 14
7 7380101 Luật C00, D01, C19, C20 14
8 7310608 Đông Phương học C00, D01, C19, C20 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thái Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top