Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình 2014, Điểm chuẩn DTB-ĐHTB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thái Bình năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTB (ĐH Thái Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thái Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TB được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thái Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thái Bình (viết tắt: ĐHTB) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thái Bình mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thái Bình năm 2014: Điểm chuẩn DTB - Điểm chuẩn ĐHTB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán (gồm các chuyên ngành:Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp). A, A1 13
2 7340301 Kế toán (gồm các chuyên ngành:Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp). D1 13.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp) A, A1 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp) D1 13.5
5 C510301 Công nghệ Kỹ thuật- Điện - Điện tử A, A1 Cao đẳng 10
6 C510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A, A1 Cao đẳng 10
7 C480201 Công nghệ Thông tin A, A1 Cao đẳng 10
8 C380201 Dịch vụ pháp lý A, A1, D1 Cao đẳng 10
9 C340301 Kế toán (gồm các chuyên ngành:Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp, Kế toán Hành chính sự nghiệp, Kế toán công) A, A1, D1 Cao đẳng 10
10 C340201 Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành: Kế toán ngân hàng, Ngân hàng thương mại) A, A1, D1 Cao đẳng 10
11 C340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp) A, A1, D1 Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thái Bình mới nhất

Cập nhật:
Top