Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình 2019, Điểm chuẩn DTB-ĐHTB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thái Bình năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTB (ĐH Thái Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thái Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TB được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thái Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thái Bình (viết tắt: ĐHTB) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thái Bình mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thái Bình năm 2019: Điểm chuẩn DTB - Điểm chuẩn ĐHTB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, B00, C14, D01 15.35
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, B00, C14, D01 15.1
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, B00, C14, D01 15.3
4 7340301 Kế toán A00, B00, C14, D01 15.15
5 7380101 Luật A00, B00, C14, D01 17.75
6 7460112 Toán ứng dụng A00, B00, C14, D01 17.65
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, B00, C14, D01 15.7
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, B00, C14, D01 15.05
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, B00, C14, D01 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thái Bình mới nhất

Cập nhật:
Top