Điểm chuẩn Đại học Thành Đô 2020, Điểm chuẩn TDD-ĐHTĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Thành Đô năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TDD (ĐH Thành Đô) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Thành Đô trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại học Thành Đô NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Thành Đô (viết tắt: ĐHTĐ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đô mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Thành Đô năm 2020: Điểm chuẩn TDD - Điểm chuẩn ĐHTĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00, A01, D01, D09 15
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00, A01, D01, D09 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D09 15
4 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D09 15
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D09 15
6 7810201 Quản trị Khách sạn A01, D01, C00, D96 15
7 7340406 Quản trị Văn phòng A01, D01, C00, D96 15
8 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) A01, D01, C00, D96 15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Thành Đô mới nhất

Cập nhật:
Top