Điểm chuẩn Đại Học Thành Đông 2012, Điểm chuẩn DDB-ĐHTĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thành Đông năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDB (ĐH Thành Đông) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thành Đông trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thành Đông NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thành Đông (viết tắt: ĐHTĐ) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thành Đông mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thành Đông năm 2012: Điểm chuẩn DDB - Điểm chuẩn ĐHTĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn khối A,A1 Đại Học 13
2 Toàn khối D1 Đại Học 13.5
3 Toàn khối B Đại Học 14
4 Toàn khối A,A1 Cao Đẳng 10
5 Toàn khối D Cao Đẳng 10.5
6 Toàn khối B Cao Đẳng 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thành Đông mới nhất

Cập nhật:
Top