Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh 2018, TDB-TDTTBN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TDB (ĐH Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TDTTBN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh (viết tắt: ĐHTDTTBN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTDTTBN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TDTTBN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2018: Điểm chuẩn TDB - Điểm chuẩn ĐHTDTTBN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00 ---
2 7140207 Huấn luyện thể thao T00 ---
3 7729001 Y sinh học thể dục thể thao T00 ---
4 7810301 Quản lý thể dục thể thao T00 ---
5 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
6 51140206 Giáo dục Thể chất T00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh mới nhất

Cập nhật:
Top