Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2018, TTD-TDTTĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TTD (ĐH Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TDTTĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (viết tắt: ĐHTDTTĐN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTDTTĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TDTTĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng năm 2018: Điểm chuẩn TTD - Điểm chuẩn ĐHTDTTĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140206 Giáo dục thể chất T00, T02 Điểm chuẩn học bạ lấy 17 điểm 17
2 7140207 Huấn luyện thể thao T00, T02 Điểm chuẩn học bạ lấy 19 điểm 16.5
3 7810301 Quản lý TDTT T00, T02 Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm 14.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top