Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) 2020, TLS-TL(CS2)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn TLS (ĐH Thủy Lợi ( Cơ sở 2 )) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TL(CS2) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) (viết tắt: ĐHTL(CS2)) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTL(CS2) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TL(CS2) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) năm 2020: Điểm chuẩn TLS - Điểm chuẩn ĐHTL(CS2)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 TLS101 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 16.22
2 TLS104 Kỹ thuật xây dựng 16.17
3 TLS111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16.57
4 TLS113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
5 TLS102 Kỹ thuật tài nguyên nước 16.15
6 TLS107 Kỹ thuật cấp thoát nước 16.25
7 TLS106 Công nghệ thông tin 16.18
8 TLS402 Quản trị kinh doanh 17
9 TLS403 Kế toán 16.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) mới nhất

Cập nhật:
Top