Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2010, Điểm chuẩn DTT-ĐHTĐT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTT (ĐH Tôn Đức Thắng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Tôn Đức Thắng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TĐT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Tôn Đức Thắng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Tôn Đức Thắng (viết tắt: ĐHTĐT) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Tôn Đức Thắng mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTĐT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TĐT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2010: Điểm chuẩn DTT - Điểm chuẩn ĐHTĐT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Khối ngành kinh tế A 16
2 Mỹ thuật công nghiệp H 18
3 Tiếng anh D 14
4 Công nghệ hóa học B 17
5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 15
6 Công nghệ hóa học A 15
7 101 Công nghệ thông tin A,D1 14
8 102 Toán Tin ứng dụng A 13
9 103 Điện Điện tử (chuyên ngành: hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) A 13
10 104 Bảo hộ lao động A 13
11 104 Bảo hộ lao động. B 14
12 105 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 15
13 106 Xây dựng cầu đường A 13
14 107 Cấp thoát nước Môi trường nước A 13
15 107 Cấp thoát nước Môi trường nước. B 14
16 108 Qui hoạch đô thị A,V 13
17 201 Công nghệ hóa học A 15
18 201 Công nghệ hóa học. B 17
19 300 Khoa học môi trường A,B 15
20 301 Công nghệ sinh học A,B 15
21 401 Tài chính Tín dụng A,D1 16
22 402 Kế toán Kiểm toán A,D1 16
23 403 Quản trị kinh doanh A,D1 16
24 404 Quản trị kinh doanh quốc tế A,D1 16
25 405 QTKD chuyên ngành Nhà hàng khách sạn A,D1 16
26 406 Quan hệ lao động A,D1 13
27 501 Xã hội học A,D1 13
28 501 Xã hội học. C 14
29 502 Việt Nam học (chuyên ngành Du Lịch) A,D1 13
30 502 Việt Nam học (chuyên ngành Du Lịch). C 14
31 701 Tiếng Anh D1 14
32 704 Tiếng Trung Quốc D1,D4 13
33 707 Trung – Anh D1,D4 13
34 800 Mỹ thuật công nghiệp H 18
35 C65 Công nghệ thông tin A,D1 10
36 C66 Điện Điện tử A 10
37 C67 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 10
38 C69 Kế toán Kiểm toán A,D1 10
39 C70 Quản trị kinh doanh A,D1 10
40 C71 Tài chính tín dụng A,D1 10
41 C72 Tiếng Anh D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng mới nhất

Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021 lấy cao nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn xét tuyển của trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021 để các bạn thí sinh tiện theo dõi. 

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng lấy điểm từ 24 đến 36,9

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng lấy điểm thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi. 

Cập nhật:
Top