Điểm chuẩn Đại Học Trưng Vương 2017, Điểm chuẩn DVP-ĐHTV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Trưng Vương năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DVP (ĐH Trưng Vương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Trưng Vương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn TV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Trưng Vương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Trưng Vương (viết tắt: ĐHTV) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Trưng Vương mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHTV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH TV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn Trường Đại Học Trưng Vương năm 2017: Điểm chuẩn DVP - Điểm chuẩn ĐHTV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A09, A14, A18, C04 Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường 15.5
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A10, A16, C15 Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường 15.5
3 7340301 Kế toán A00, A12, C14, D01 Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường 15.5
4 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C23, D01 Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường 15.5
5 7720503 Điều dưỡng B00, B02, B04, C17 Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Trưng Vương mới nhất

Cập nhật:
Top