Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội 2018, ZNH-VHNTQĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn ZNH (ĐH Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VHNTQĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội (viết tắt: ĐHVHNTQĐ) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHVHNTQĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VHNTQĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội năm 2018: Điểm chuẩn ZNH - Điểm chuẩn ĐHVHNTQĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Đại học Dân Sự ---
2 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 11,10, điểm chuyên môn >=7 22
3 7210203 Sáng tác âm nhạc N05 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14, điểm chuyên môn >=7 17.25
4 7210205 Thanh nhạc N02 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14,05, điểm chuyên môn >=9 17.55
5 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây N04 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 13,25, điểm chuyên môn >=8,5 15.25
6 7210243 Biên đạo múa N03 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 17,5, điểm chuyên môn >=9 22
7 7229042 Quản lý văn hoá N01 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 12,6, điểm chuyên môn >=7 23
8 7320101 Báo chí C00 24

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội mới nhất

Cập nhật:
Top