Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 2020, DVD-VHTTVDLTH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DVD (ĐH Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VHTTVDLTH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa (viết tắt: ĐHVHTTVDLTT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHVHTTVDLTT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VHTTVDLTH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thanh Hóa

Điểm chuẩn Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2020: Điểm chuẩn DVD - Điểm chuẩn ĐHVHTTVDLTT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 17.5
2 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 17.5
3 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M10 18.5
4 7210205 Thanh nhạc N00 17.5
5 7210104 Đồ hoạ H00 14
6 7210404 Thiết kế Thời trang H00 14
7 7380101 Luật C15; D01; A16; C00 14
8 7810201 Quản trị Khách sạn C15; D01; A16; C00 14
9 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C15; D01; A16; C00 14
10 7810101 Du lịch C15; D01; A16; C00 14
11 7229042 Quản lý văn hoá C15; D01; A16; C00 14
12 7320201 Thông tin - Thư viện C15; D01; A16; C00 14
13 7320106 Công nghệ truyền thông C15; D01; A16; C00 14
14 7760101 Công tác xã hội C15; D01; A16; C00 14
15 7310205 Quản lý nhà nước C15; D01; A16; C00 14
16 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D96; D72; D15 14
17 7810301 Quản lý Thể dục Thể thao T00; T01 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa mới nhất

Cập nhật:
Top