Điểm chuẩn Đại Học Việt Bắc 2020, Điểm chuẩn DVB-ĐHVB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Việt Bắc năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DVB (ĐH Việt Bắc) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Việt Bắc trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VB được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Việt Bắc NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Việt Bắc (viết tắt: ĐHVB) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Việt Bắc mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHVB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Việt Bắc năm 2020: Điểm chuẩn DVB - Điểm chuẩn ĐHVB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01 15
2 7520201 Kỹ thuật Điện A00, A01, D01 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 15
4 7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00, A01, D01 15
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, A01, D10, D14 15
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn quốc A01, C00, D01, D15 15
9 7810101 Du lịch D01, A01, D10, D14 15
10 7380101 Luật học D01, A01, D10, D14 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Việt Bắc mới nhất

Cập nhật:
Top