Điểm chuẩn Đại Học Việt Đức 2020, Điểm chuẩn VGU-ĐHVĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Việt Đức năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn VGU (ĐH Việt Đức) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Việt Đức trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Việt Đức NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Việt Đức (viết tắt: ĐHVĐ) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Việt Đức mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHVĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Việt Đức năm 2020: Điểm chuẩn VGU - Điểm chuẩn ĐHVĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580101 Kiến trúc (ARC) A00, A01, V00, V02 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 20
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng (BCE) A00, A01 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 20
3 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) A00, A01, D01, D03, D05 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 20
4 7340202 Tài chính kế toán (BFA) A00, A01, D01, D03, D05 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 20
5 7480101 Khoa học máy tính (CSE) A00, A01 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 21
6 7520208 Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) A00, A01 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 21
7 7520103 Kỹ thuật Cơ khí (MEN) A00, A01 IELTS 5.0 hoặc Tiếng Anh >=7.5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) hoặc onSet >=71 điểm 21

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Việt Đức mới nhất

Cập nhật:
Top