Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2024, VJU-VNĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn VJU (ĐH Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2024 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VNĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội (viết tắt: ĐHVNĐHQGHN) năm 2024 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2024. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHVNĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VNĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024: Điểm chuẩn VJU - Điểm chuẩn ĐHVNĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
Dữ liệu điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 đang cập nhật!

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc Gia 2021

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc Gia 2021 cao nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của ĐH Việt Nhật năm 2021 mới và chính xác nhất.

Cập nhật:
Top