Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản 2020, VTT-VTT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Võ Trường Toản năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn VTT (ĐH Võ Trường Toản) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Võ Trường Toản trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn VTT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Võ Trường Toản NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Võ Trường Toản (viết tắt: ĐHVTT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Võ Trường Toản mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHVTT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH VTT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hậu Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hậu Giang

Điểm chuẩn Trường Đại Học Võ Trường Toản năm 2020: Điểm chuẩn VTT - Điểm chuẩn ĐHVTT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Y Khoa 22
2 Dược học 21
3 Quản trị kinh doanh 15
4 Kế Toán 15
5 Tài chính - Ngân hàng 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Võ Trường Toản mới nhất

Cập nhật:
Top