Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Tây 2020, MTU-XDMT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn MTU (ĐH Xây Dựng Miền Tây) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Xây Dựng Miền Tây trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn XDMT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây (viết tắt: ĐHXDMT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Xây Dựng Miền Tây mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHXDMT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH XDMT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long

Điểm chuẩn Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2020: Điểm chuẩn MTU - Điểm chuẩn ĐHXDMT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7580101 Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội thất; Kiến trúc đồ họa) V00, V01, V02, V03 16
2 7580201 Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) A00, A01, B00, D01 14
3 7580106 Quản lý Đô thị và Công trình V00, V01, A00, A01 14
4 7580205 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường) A00, A01, B00, D01 14
5 7580213 Kỹ thuật Cấp thoát nước A00, A01, B00, D01 16
6 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00, A01, B00, D01 18
7 7340301 Kế toán A00, A01, D15, D14 14.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây mới nhất

Cập nhật:
Top