Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Huế 2010, DHY-YDH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHY (ĐH Y Dược Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Huế (viết tắt: ĐHYDH) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược Huế mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2010: Điểm chuẩn DHY - Điểm chuẩn ĐHYDH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 301 Bác sỹ đa khoa B 22
2 302 Bác sỹ răng hàm mặt B 23
3 303 Dược sỹ A 22
4 304 Cử nhân điều dưỡng B 19
5 305 Cử nhân kỹ thuật y học B 19
6 306 Cử nhân y tế cộng đồng B 17
7 307 Bác sỹ y học dự phòng B 17
8 308 Bác sỹ y học cổ truyền B 19.5
9 301  Y đa khoa B 23
10 302  Răng - Hàm - Mặt B 23
11 303  Dược học A 22
12 304  Điều dưỡng B 20
13 305  Kĩ thuật Y học B 20
14 306  Y tế công cộng B 18
15 307  Y học dự phòng B 18
16 308  Y học cổ truyền B 19.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược Huế mới nhất

Cập nhật:
Top