Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Huế 2013, DHY-YDH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHY (ĐH Y Dược Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược Huế (viết tắt: ĐHYDH) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược Huế mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2013: Điểm chuẩn DHY - Điểm chuẩn ĐHYDH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y đa khoa B 26
2 7720163 Y học dự phòng B 21
3 7720201 Y học cổ truyền B 22
4 7720301 Y tế công cộng B 20
5 7720330 Kĩ thuật y học B 22.5
6 7720401 Dược học A 25.5
7 7720501 Điều dưỡng B 21
8 7720601 Răng - Hàm - Mặt B 25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược Huế mới nhất

Cập nhật:
Top