Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHY-YD ĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHY (ĐH Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YD ĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: ĐHYD ĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYD ĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YD ĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHY - Điểm chuẩn ĐHYD ĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 28.35
2 7720201 Dược học A00 26.7
3 7720501 Răng- Hàm- Mặt B00 Tiếng Anh là môn điều kiện, đạt tối thiểu 4/10 điểm 27.2
4 7720301 Điều dưỡng B00 24.9
5 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.55

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top