Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên 2010, DTY-YDĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTY (ĐH Y Dược – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHYDĐHTN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2010: Điểm chuẩn DTY - Điểm chuẩn ĐHYDĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 321 Bác sĩ đa khoa (6 năm) B 21
2 202 Dược sĩ đại học (5 năm) A 21
3 322 Cử nhân điều dưỡng B 17
4 323 Bác sĩ y học dự phòng B 17.5
5 324 bác sĩ Răng Hàm Mặt B 21.5
6 C61 Cao đẳng y tế học đường B 11
7 C62 Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm về sinh an toàn thực phẩm B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top