Điểm chuẩn Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên 2012, DTY-YDĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTY (ĐH Y Dược – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn YDĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHYDĐHTN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHYDĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH YDĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2012: Điểm chuẩn DTY - Điểm chuẩn ĐHYDĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C720334 Y tế học đường B Cao đẳng 11
2 C720332 Xét nghiệm y học B 11
3 7720501 Điều dưỡng B 18
4 7720601 Răng hàm mặt B 22.5
5 7720101 Y đa khoa B 23.5
6 7720401 Dược học A 19.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top